jak budownictwo wp��ywa na planowanie przestrzenne


Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i BIP Miasta Krakowa - Planowanie Przestrzenne. Obecnie uchwalono 303 miejscowe plany Budownictwo i planowanie przestrzenne Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków Ogrodnik • Cytowane przez 9Twardoch • Cytowane przez 5Nurzyński • Cytowane przez 418 kwi 2017 12 lut 2015 1 mar 2019 23 mar 2021 15 maj 2020 2 cze 2021 6 lis 2020 . 4. Minister Inwestycji i Rozwoju, jako minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, jest organem Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego. Plany uchwalone. 3a, może nastąpić wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Od 3 lipca 2021 r. Statystyka planów miejscowych – stan na 31 grudnia 2020 r. obowiązuje 221 planów miejscowych (70,2% powierzchni Krakowa)

About jak budownictwo wp��ywa na planowanie przestrzenne

About

Digital Compliance Disclosure


We and our partners use technology such as cookies and localStorage on our site to personalise content and ads, provide social media features, and analyse our traffic. Click to consent to the use of this technology across the web or click Privacy Policy to review details about our partners and your privacy settings.
Category

Recently

Newly