• Producent: Heimerle Meule
  • Kategoria: Numizmatyka, filatelistyka
unikatowy towar inwestycyjny - złota sztabka lokacyjna najwyższej próby podzielna na 50 części. W każdej chwili można spieniężyć dowolną część swej lokaty.