Sztuka interaktywna. Społeczny kontekst odbioru, Izabela Franckiewicz-Olczak

chwilowy brak towaru

  • Producent:
  • Kategoria: Pozostałe książki
  • ISBN: 9788364363757
  • Oprawa: miękka
  • Autor: Izabela Franckiewicz-Olczak
  • Wydawnictwo: Oficyna Naukowa Ewa Pajestka-Kojder
  • Ilość stron: 312
  • Rok wydania: 2017

Książka traktuje o sztuce interaktywnej widzianej z perspektywy socjologicznej, przedstawia sposoby przejawiania się dzieł, bada warunki ich odbioru, choć w przypadku tej sztuki „odbiór staje się tożsamy z interakcją”.

odszukamy tu mnóstwo autorskich refleksji w odpowiedzi na stawiane wobec tej sztuki ważne pytania: Czy wykształciły się już nowe wzorce zachowań odbiorców-interaktorów? Jakie uwarunkowania ma dokonująca się na oczach innych osobista i jednostkowa interakcja podmiotu z dziełem? W jakim stopniu interaktor jest wolny w swoich wyborach, a w jakim ograniczony przez rodzaj artefaktu, interfejsu lub poprzez społeczny kontekst interakcji? Rozważania nie ograniczają się do tez, analiz i wniosków, po raz pierwszy chyba spotykamy badania empiryczne prowadzone w przeróżnych miejscach przejawiania się tej sztuki, na rozmaitych artefaktach interaktywnych i wśród twórców.

Książka będzie wyjątkowo {pomocn|przydatn)a w zrozumieniu mechanizmów i zjawisk sztuki interaktywnej, ale też hybrydycznej kultury, w której udział wymaga coraz większej aktywności. Według recenzji Antoniego Porczaka Izabela Franckiewicz-Olczak, socjolog, medioznawca, adiunkt w Zakładzie Badań Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Do obszaru jej zainteresowań należą procesy demokratyzowania się kultury i sztuki, a także percepcja, odbiór i społeczny obieg sztuki współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem nowomedialnej sztuki interaktywnej.

Jest autorką książki Kolor, dźwięk i rytm. Relacja obrazu i dźwięku w sztukach medialnych (2010) oraz tekstów naukowych i popularnonaukowych na temat procesów popularyzowania sztuki współczesnej

Podobne produkty w kategorii Pozostałe książki