Mustang 306 SE 1 L

chwilowy brak towaru

  • Producent: Dow AgroScienes
  • Kategoria: Pozostały biznes

Mustang 306 SE Preparat chwastobójczy w formie koncentratu stałych cząstek i znikomych kapsułek do rozcieńczania woda, używany nalistnie. Przeznaczony do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w uprawach zbóż i kukurydzy.

Zawartość substancji biologicznie czynnych:
florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 6,25 g w 1 litrze środka,
2,4-D EHE (związek z grupy fenoksykwasów) – 300 g w 1 litrze środka w formie kwasu, co odpowiada zawartości 452 g/l w formie estru 2-etyloheksylowego.

Główne zalety:

  • Szerokiego zakresu zwalczanych chwastów dwuliściennych np. Przytulia, rumianowate, chaber bławatek
  • Wysokiej produktywności chwastobójczej i oszczędności finansowej - dostosowanie dawek herbicydów do wielkości chwastów
  • Oszczędność finansowa - zakup sporego opakowania/obszerniejszej ilości herbicydu na chwasty dwuliścienne w zbożach i kukurydzy
  • Możliwości mieszania z herbicydami zwalczającymi chwasty jednoliścienne (miotła, wyczyniec, przytulia, rumianowate, ostrożeń, itp.)
  • przypasowanie herbicydów w mieszaninie do stanu i typu zachwaszczenia na każdym polu
  • Długi czas na wykonanie zabiegów - wykorzystując możliwość wykorzystywania niektórych mieszanin zbiornikowych do fazy 2 kolanka zbóż bez zmniejszenia efektywności chwastobójczej i negatywnych skutków dla zbóż (brak uszkodzeń równocześnie widocznych jak i niewidocznychzniżających plon).

Dzialanie:
Mustang 306 SE jest herbicydem układowym /systemicznym/, pobieranym jest poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczanym w całej roślinie wywołując jej deformacje i zahamowanie wzrostu co w rezultacie powoduje zamieranie całego chwastu. Florasulam blokuje działanie enzymów podczas syntezy aminokwasów; 2,4-D hamuje działanie hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin oraz zakłóca proces rozwoju komórek. W warunkach stosownych, czyli podczas cieplej i wilgotnej pogody efekt działania środka Mustang 306 SE jest szybszy, w warunkach niskich temperatur /około 5o C/ całkowite zwalczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach. Preparat najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.

Chwasty wrażliwe na Mustanga 306 SE: chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, mlecz zwyczajny, maruna bezwonna, milek letni, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka wąskolistna.
Chwasty przeciętnie wrażliwe np: babki, bodziszki, fiolek polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, kurzyślad polny, mniszek pospolity, nawrot polny, powój polny, poziewnik szorstki, przetaczniki, skrzyp polny.
Chwasty niepodatne np: czyściec polny, dymnica pospolita, krwawnik
pospolity, chwasty jednoliścienne.

ZAKRES używanIA

ZBOŻA OZIME

PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO
Termin zabiegu: wiosną od fazy 2-3 liści do fazy drugiego kolanka.
Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha.

ZBOŻA JARE

JĘCZMIEŃ JARY, PSZENICA JARA, PSZENŻYTO JARE, MIESZANKI ZBOŻOWE (Z WYŁĄCZENIEM OWSA)
Termin zabiegu: wiosną od fazy 2-3 liści do fazy drugiego kolanka.
Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha.
Zalecana liczba wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: przeciętniekropliste.

KUKURYDZA
Termin zabiegu: w fazie 2-6 liści kukurydzy.
Zalecana dawka: 0,6 l/ha.
W celu jednoczesnego zwalczania chwastów prosowatych i innych jednoliściennych można stosować:
Mustang 306 SE 0,6 l/ha + Titus 25 WG 30 – 60 g/ha + adiuwant nurt 90 EC w stężeniu 0,1%.
W celu jednoczesnego zwalczenia perzu, chwastów prosowatych i innych chwastów jednoliściennych można stosować:
Mustang 306 SE 0,6 l/ha + Maister 310 WG 100-150 g/ha + adiuwant Actirob 842 EC 1,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


UWAGI:
1.w sytuacji silnego zachwaszczenia oraz chwastów znajdujących się w fazie powyżej
6 liści (okółków) stosować dawkę 0,6 l/ha.
2.w sytuacji występowania chwastów średnio wrażliwych stosować dawkę 0,6 l/ha.
3. Środek powoduje zahamowanie rozwoju roślin fiołka polnego i jasnot w danej fazie. Uszkodzenie ocenia się wówczas do 80 % efektywności po zaimplementowaniu dawki 0,6 l/ha.
4. W niesprzyjających warunkach pogodowych (np. Susza), po kilku dniach od wykorzystania, środek może spowodować na niektórych odmianach kukurydzy przemijające odbarwienia liści, które nie posiadają negatywnego wpływu na jakość i wielkość plonu.
5. Przed użyciem herbicydu Mustang 306 SE i jego mieszanin z herbicydem Titus 25 WG i z herbicydem Maister 310 WG w kukurydzy należy skontaktować się z hodowcą odmiany lub producentem środka Mustang 306 SE żeby upewnić się czy uprawiana odmiana kukurydzy
nie reaguje ujemnie na te herbicydy.
6. W przypadku używania mieszanin zbiornikowych należy stosować się do zaleceń używania wszystkich środków mieszanych.

Mieszaniny zbiornikowe w zbożach:
Preparat Mustang 306 SE może być używany ponadto w mieszaninach zbiornikowych do zwalczania chwastów jednoliściennych w zbożach. Jeśli występuje tylko miotła zbożowa to najważniejszym kryterium jest jej wielkość. Gdy miotła jest w fazie kilku liści a jej nasilenie przekracza kilkanaście szt/m2 głównie wybiera się towar zawierający izoproturon. Gdy miotła jest pokaźniejsza lub występuje równocześnie wyczyniec polny, perz właściwy możemy wybrać inne produkty.

Uwzględniając powyższe problemy w okresie wiosennego zwalczania chwastów w zbożach ozimych można zastosować jedna z przekazanych poniżej mieszanin zbiornikowych herbicydu Mustang 306 SE.

Chwasty dwuliścienne (przytulia <10>
Mustang 306 SE 0,4-0,6 l/ha + izoproturon

Chwasty dwuliścienne (przytulia >10 okółków, rumianowate, chaber bławatek, jasnoty, przetaczniki) miotła zbożowa
Mustang 306 SE 0,6 l/ha + izoproturon + Starane* 250 EC 0,2 l/ha

Chwasty dwuliścienne (przytulia <10>
Mustang 306 SE 0,4-0,6 l/ha + Apyros** 75 WG 13,3-20 g/ha

Chwasty dwuliścienne + miotła zbożowa, wyczyniec polny
Mustang 306 SE 0,4-0,6 l/ha + Attribut*** 70 WG 60 g/ha

Chwasty dwuliścienne + miotła zbożowa, wyczyniec polny
Mustang 306 SE 0,5-0,6 l/ha + Atlantis*** 04 WG 150-300 g/ha + zwilżacz olejowy 1 l/ha

Chwasty dwuliścienne (przytulia <10>

Chwasty dwuliścienne + obfite zagrożenie ostrożeniem
Mustang 306 SE 0,4-0,6 l/ha + Lontrel* 300 SL 0,15-0,2 l/ha

Chwasty dwuliścienne + obfite zagrożenie jasnotami, przetacznikami, poziewnikiem szorstkim, przytulia > 10 okółków
Mustang 306 SE 0,5 l/ha +Starane 250 EC 0,1-0,2 l/ha

Mieszaniny zbiornikowe w kukurydzy:
Ponieważ intensyfikacja produkcji rolnej spowodowała w ostatnich latach zmiany w strukturze zachwaszczenia kukurydzy coraz częściej rolnicy zwracają uwagę na występowanie na polach i w rezultacie możliwości zwalczenia chwastów jednoliściennych: chwastnicy jednostronnej, wiechliny rocznej, włośnicy sinej i zielonej, a także perzu właściwego.
W takiej sytuacji jest możliwe zastosowanie mieszaniny zbiornikowej herbicydu Mustang 306 SE z herbicydami zwalczającymi w kukurydzy chwasty trawiaste np: Titus* 25 WG, Maister 310 WG.
Uwzględniając powyższe problemy w okresie zwalczania chwastów w kukurydzy można wykorzystać jedną z podanych poniżej mieszanin zbiornikowych herbicydu Mustang 306 SE:

Chwasty dwuliścienne + chwastnica jednostronna, włośnice
Mustang 306 SE 0,6 l/ha + Titus**** 25 WG 30 - 40 g/ha + adjuwant (zwilżacz)

Chwasty dwuliścienne + chwastnica jednostronna
Mustang 306 SE 0,6 l/ha + Maister*** 310 WG 100 - 150 g/ha + adjuwant (zwilżacz)

Chwasty dwuliścienne + chwastnica jednostronna, włośnice, perz właściwy
Mustang 306 SE 0,6 l/ha + Titus 25 WG 50 - 60 g/ha + adjuwant (zwilżacz)

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie generujejąc zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W sytuacji wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin poprzez przymrozki, choroby albo szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać kukurydzę i zboża jare. Przestrzegać zaleceń dotyczących następstwa roślin obowiązujących dla herbicydów wykorzystywanych w mieszaninach ze środkiem Mustang 306 SE.


PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- na rośliny mokre, chore i uszkodzone,
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,
- gdy niepokaźna temperatura w dniu zabiegu, a także przez 6 kolejnych dni wynosi 5oC,
- w temperaturze powietrza poniżej 5oC i powyżej 25oC,
- w czasie nadmiernej suszy,
- po nocnych przymrozkach, a także przed spodziewanymi przymrozkami,
w trakcie wykorzystywania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

UWAGA!
Na tereny potraktowane środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich, a zwłaszcza bydła mlecznego, poprzez 21 dni od zabiegu.


OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji: NIE DOTYCZY


OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ
okres uniemożliwiający zatruciu: NIE DOTYCZY


OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT
okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY

Podobne produkty w kategorii Pozostały biznes